הסכם לקוח ״ין קליק״


חשוב!
הרשמה לשירות ״ין קליק״ מהווה קבלת תנאי שימוש בשירות ״ין קליק״ המפורטים להלן, במלואן. נא לקרא את הסכם זה בעיון לפני תחילת השימוש בשירות ״ין קליק״. אם אינך מסכים לתנאי השירות, נא להימנע משימוש בשירות של ״ין קליק״.

 • 1. הגדרות:
  • 1.1 שירות / אתר - שירות ״ין קליק״ (להלן ״ין קליק״) ואתר אינטרנט בכתובת InClick.shop (להלן האתר) מופעל ע״י חברת ״בוגורד סטודיו בע״מ״ ח.פ. 516057072, איכילוב יצחק 24, פתח תקווה.
  • 1.2 לקוח - פירושה, חנות או נותן שירות, המוגדר כי גוף מסחרי ע״י חוק, בעל אישורים הנדרשים ע״י חוק לנהל פעילות מסחר.
  • 1.3 חנות / אתר האינטרנט של הלקוח, פירושו חנות / אתר האינטרנט שהוקמו בעזרת שירות ״ין קליק״".
  • 1.4 קונה - פירושו, בן אדם או גוף משפטי הרוכש מוצרים / שירותים בחנות שנוצרה בעזרת שירות של ״ין קליק״"
 • 2. מבוא
  • 2.1 תנאי הסכם זה ייכנסו לתוקף ויהוו הסכם מחייב בין ״ין קליק״ לבין הלקוח מיד עם השלמת תהליך הרשמה של הלקוח לשירות ״ין קליק״ (וסימן צ׳קבוקס ״קראתי את ההסכם שימוש״ בתהליך הרשמה לשירות).
  • 2.2 ״ין קליק״ תספק את השירותים ללקוח על פי התנאים המפורטים בהסכם זה.
  • 2.3 ״ין קליק״ שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירותים על פי שיקול דעתה.
  • 2.4 ״ין קליק״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה כאשר כל שינוי של תנאים אלה יכנס לתוקף לאחר הצגת הסכם מעודכן בעמודי האתר. יחד עם זאת שינוים הנ״ל לא יחולו על הלקוחות הקיימים אלא רק על הלקוחות מצטרפים לאחר עדכון ההסכם.
 • 3. פירוט תכונות השירות ״ין קליק״
  • 3.1 שירות ״ין קליק״ המאפשר ללקוח להקים חנות למכירת מוצרים / שירותים ברשת אינטרנט. חנויות שהוקמו בעזרת שירות ״ין קליק״ יהיו בעלי תכונות המפורטות להלן:
   • 3.1.1 רישום לשירות ״ין קליק״ והקמת חנות
   • 3.1.2 התאמת עיצוב של חנות לצרכי הלקוח כלל שינוי לוגו, תמונה ראשית, טקסט תיאור החנות, בחירת פלטת צבעים בעיצוב והתאמות אחרות בכפוף לפונקציונליות
    מוגדרת במערכת ניהול של החנות.
   • 3.1.3 ניהול מוצרים כלל הוספת מוצרים, שינוי תכונות והסרה של מוצרים, העלאה גורפת של מוצרים דרך קובץ אקסל ופונקציונליות אחרת אשר מוגדרת במערכת ניהול של החנות.
   • 3.1.4 ניהול הזמנות והחזרות כולל רשימת הזמנות, מידע מפורט על כל הזמנה, רשימת לקוחות, שינוי סטטוסים של הזמנות, טיפול בהחזרות ופונקציונליות אחרת אשר מוגדרת במערכת ניהול של החנות.
   • 3.1.5 סטטיסטיקה מקיפה של כל היבטי פעילות החנות, הכנה לא הוספה של קוד מעקב של גוגל אנליטיקס, שירותי ווב אנליטיקה אחרות ופונקציונליות אחרת אשר מוגדרת במערכת ניהול של החנות.
   • 3.1.6 חיבור למערכות סליקה והקמת ״ארנק מוכר ״ לקבלת תשלומים בגין מכירת מוצרים / שירותים ללא צורך קבלת מס׳ ספק בחברת אשראי.
   • 3.1.7 פונקציונליות אחרת אשר מוגדרת במערכת ניהול של החנות.
  • 3.2 ״ין קליק״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את הפונקציונליות של המערכת מעת לעת בהתאם להתפתחות הטכנולוגית ודרישות לקוחות ללא הודעה או / ו הסכמת לקוחות לשינוים הנ״ל.
 • 4. תשלום בגין רכישת מוצרים / שירותים
  • 4.1 תשלום בגין מוצרים או שירותים המוצעים ע״י חנויות אשר הוקמו במסגרת שימוש בשירות ״ין קליק״ מתבצעת דרך מסוף סליקת כרטיסי אשראי שמסופק ע״י הפק שירות צד שלישי ומוגן ע״י כל הדרישות חוק הגנת הצרכן. ״ין קליק״ שומרת לעצמה את הזכות לבחור או לשנות את ספק שירות חיוב כרטיסי אשראי ללא הודעה או/ו הסכמת לקוחות לשינוים הנ״ל.
  • 4.2 בגין חיוב כרטיס אשראי של הקונים שירות ״ין קליק״ יגבה עמלות כמפורט להלן*:
   מהות השירות עלות
   הקמת מסוף סליקה לכל חנות - בעל מספר ח.פ. (תשלום חד פעמי) 350 ₪
   עמלת סליקה עסקאות ₪ בכרטיסים שהונפקו בישראל - מותגים ישראכרט / מסטרקארד / ויזה (לחנויות בעלי כמות פריטים עד 100) 3.5%
   עמלת סליקה עסקאות ₪ בכרטיסים שהונפקו בישראל - מותגים ישראכרט / מסטרקארד / ויזה (לחנויות בעלי כמות פריטים עד 500) 3%
   עמלת סליקה עסקאות ₪ בכרטיסים שהונפקו בישראל - מותגים ישראכרט / מסטרקארד / ויזה (לחנויות בעלי כמות פריטים מעל 500) 2.5%
   עמלת סליקה עסקאות ₪ בכרטיסים שהונפקו בישראל - מותגים אמק"ס/דיינרס 4%
   עלות חד פעמית הקמת משתמש bit 60 ₪
   תוספת בגין עסקאות שנעשו דרך ארנק אלקטרוני bit ואחרים 2.5%
   תוספת בגין עסקאות תשלומים ללא
   עמלה קבועה לעסקה 0.12 ₪
   עמלת סליקה עסקאות ₪ בכרטיסים שהונפקו בחו״ל - מותגים ישראכרט/מסטרקארד/ויזה 4.95%
   עמלת סליקה עסקאות ₪ בכרטיסים שהונפקו בחו״ל - מותגים אמק"ס/דיינרס 5.45%
   עמלה קבועה לעסקה לכרטיסים שהונפקו בחו״ל 0.12 (במטבע העסקה)
   עמלת העברות בין ארנקים 0.7%
   *״ין קליק״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים הנ״ל מעת לעת בהתאם לשינוי עמלות ע״י שירות סליקה. שירות ״ין קליק״ יודיע את לקוחות בדבר שינוי תעריפים באמצעות דוא״ל.
  • 4.3 אופן העברת תשלום בגין רכישת מוצרים / שירותים בחנויות אשר נוצרו במסגרת השירות ״ין קליק״: לאחר חיוב כרטיס אשראי של קונה בגין רכישת מוצרים / שירותים ״ין קליק״ תעביר לחנות את התשלום בניכוי עמלות כי מפורט בסעיף 4.2 של הסכם זה. התשלום יועבר לאחר 16 ימים קלנדריים מיום מסירת הזמנה מחנות ללקוח בהתאם לתנאי עבודה של כל חנות ובתנאי היעדר דרישות החזרת כספים בגין רכישה מצד לקוח (לפי תקנות הגנת הצרכן).
 • 5. תעריפי שימוש בשירות ״ין קליק״:
  • 5.1 תמורת השירותים המפורטים בסעיף 3 של הסכם זה הלקוח מתחייב לבצע את התשלום לפי התנאים הבאים - כל חודש קלנדרי יחויב כרטיס אשראי של הלקוח בסכום לפי טבלת תעריפים להלן*:
   תעריף עלות חודשית
   תעריף ״בסיסי״ 199 ₪
   תעריף ״מתקדם״ 499 ₪
   תעריף ״מקצועי״ 799 ₪
   גיבוי נתונים יומי בהתאם
   לכמות
   הנתונים
   *״ין קליק״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים הנ״ל מעת לעת על פי שיקול דעתה.
  • 5.2 בכל מקרה של העדר תשלום בהתאם למתחייב בהסכם הזה, מכל סיבה שהיא, יצבור הסכום שבפיגור ריבית פיגורים הנהוגה בבנק לאומי בע"מ בגין חריגה בחשבונות חח"ד וכן חיוב הוצאות גביה השיעור המותר על פי דין ״ין קליק״ תהא רשאית לגבות את התשלומים המגיעים לה בכל אופן שתמצא לנכון, זאת מבלי לגרוע מזכותה של ״ין קליק״ לכל סעד אחר, לרבות הפסקת השירותים ללא הודעה מוקדמת.
 • 6. מתן השירותים
  • 6.1 השירותים יסופקו על ידי ״ין קליק״ בהתאם להוראות הסכם זה.
  • 6.2 השירותים המפורטים בהסכם יסופקו ללקוח “is as” וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ״ין קליק״ בגין תכונות השימוש או המגבלות הכרוכות בשימוש בשירותים. ״ין קליק״ אינה מתחייבת לבצע עדכונים, שדרוגים ותוספות, גם אם יתבצע שינוי או תיקון בדין החל. בהמשך לכך, על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לבצע עדכון או שינוי, בהתאם לדין החל.
  • 6.3 הלקוח מאשר שידוע לו כי ״ין קליק״ אינה מספקת עצה או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא לגבי כל דין או הוראות חקיקה מכל מין וסוג שהוא אשר חלה על הלקוח, על אתר האינטרנט שלו, על היישומים הכלולים בו, על המשתמשים באתר האינטרנט של הלקוח ועל כל הקשור לשירותים או על עמידת מי מהם באיזה מהוראות הדין. על הלקוח חלה האחריות המלאה והבלעדית לוודא שהאתר והשירותים שניתנו לו תואמים את צרכיו העומדים בהוראות הדין החל וכן לעמידת ו לעמידת אתר האינטרנט שלו ויתר היישומים הכלולים בו, בכל עת, בכל הוראות הדין, לרבות אך לא רק, דיני הנגישות, דיני הגנת הפרטיות, דיני זכויות יוצרים, דיני הגנת הצרכן ועוד ו״ין קליק״ לא תישא בכל אחריות שהיא לאי עמידתו של הלקוח או של אתר האינטרנט שלו להוראות כל דין. הלקוח ישפה את ״ין קליק״, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה או דרישה שתופנה כנגדה בקשר עם אי עמידת אתר האינטרנט של הלקוח ו/או איזה מיישומיו באיזה מהוראות הדין.
  • 6.4 הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותי ״ין קליק״ לצורך ביצוע כל פעולה האסורה על פי כל דין והוא מצהיר, כי ידוע לו שכל חבות שתחול בשל ביצוע פעולות אלה, תחול עליו בלבד .
  • 6.5 הלקוח מצהיר ומאשר כי הוא לבדו אחראי לכל פעילות מסחרית המבוצעת על ידו בקשר עם השירותים, לרבות פעילות מסחרית און ליין שיבצע באתר האינטרנט שלו וביישומים שלו לרבות פרסומות ואמצעי שיווק השונים הכרוכים בכך ו״ין קליק״ אינה ולא תהיה צד לכל מערכת יחסים ו/או התקשרות בין הלקוח לבין הלקוחות שלו ו/או הלקוחות הפוטנציאליים שלו ו/או המשתמשים באתר הלקוח ו/או ביישומים הכרוכים בו. הלקוח יהיה אחראי לכל ההוצאות הכרוכות בפעילות מסחרית כאמור ולתשלום כל מס החל עליו.
  • 6.6 הלקוח מצהיר בזאת כי הוא הבעלים ו/או בעל רישיון השימוש במערכות וביישומים להם מסופקים השירותים והוא רשאי, בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם, להתקשר בהצעה.
  • 6.7 הלקוח מצהיר ומתחייב כי המידע והתכנים שימסרו על ידו לצורך מתן השירותים על ידי ״ין קליק״ אינם מפרים כל דין ו/או זכויות צדדים שלישיים כלשהם. הלקוח לבדו יהא אחראי לנכונותם, שלמותם, דיוקם אמינותם ומהימנותם של כל התכנים כאמור כפי שמופיעים באתר האינטרנט של הלקוח וביישומים הקשורים אליהם. הלקוח מתחייב כי יעשה שימוש בשירותים של ״ין קליק״ לפעילות חוקית בלבד וכי לא יכלול, ישתמש, ישלח או יפיץ מידע או קבצים מזיקים, שגויים, פגומים או המכילים וירוסים, או כל יישום פוגע אחר מכל סוג.
  • 6.8 הלקוח מתחייב כי לא יעלה לאתר האינטרנט תכנים מפרי זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או תכנים פוגעניים ו/או כל תוכן האסור על פי כל דין. הלקוח מאשר בזאת כי הוא נושא באחריות הבלעדית והמלאה לתכנים המוצגים באתר וביישומים הקשורים לאתר והתאמתם להוראות כל דין והוא פוטר בזאת את ״ין קליק״ מבדיקתם של התכנים והתאמתם לדין וכן לבדיקת האישורים הנדרשים במסגרת הוראות כל דין, ומתחייב לשפות את ״ין קליק״, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה ו/או תביעה כנגדה בקשר עם תכני האתר.
  • 6.9 ״ין קליק״" עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק את שירותיה בצורה תקינה וללא תקלות. עם זאת, ולאור אופיים של שירותי התקשורת, יתכנו הפרעות או תקלות ו/או פריצות ו/או שיבושים באתר, מכל סיבה שהיא . על כן מובהר, כי ללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי ״ין קליק״" בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק, מכל סוג שהוא, שאירע כתוצאה מהפרעה או תקלה כאמור.
  • 6.10 ״ין קליק״" אינה אחראית לתוכנם של מסמכים ו/או קבצים גרפיים או נתונים אחרים הנמצאים באתר הלקוח. ״ין קליק״ לא תישא בכל אחריות ביחס לתקינות האתר והמשך הפעילות הסדירה וכן לכל נזק, מכל סוג שהוא.
  • 6.11 ככל שהתקשורת של ״ין קליק״" עם הלקוח כוללת מוצרי או שירותי צד ג’ לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור שיתופי פעולה של ״ין קליק״" עם צד ג’ להצעה ללקוחות ״ין קליק״" של שירותים שונים כגון שירותי שליחויות, טיוב מכירות באתר וכיוצ"ב, אף אם יוצעו ללקוח שלא במסגרת ההצעה או לאחר תחילת תוקפו של ההסכם בין הצדדים , בין אם יוצעו ללקוח כרכיב plug-in באתר הלקוח או יבוצעו על ידי ״ין קליק״" בנפרד או עלי יד צד ג’ (להלן: “שירותי צד ג’”), מובהר ומוסכם כי ״ין קליק״" אינה ממליצה ללקוח להתקשר או לא להתקשר עם צד ג’ לקבלת שירותי צד ג’ ו״ין קליק״" אינה ולא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לשירותי צד ג’ ואינה ולא נותנת כל מצג ו/או התחייבות בגינם. ״ין קליק״" אינה צד להתקשרות הלקוח עם צד ג’ ולא תהיה אחראית לפקח עליהם. התקשרות לקוח עם צד ג’ לקבלת שירותי צד ג’ הינה בסיכון הבלעדי של הלקוח ובאחריות הבלעדית (לרבות בנוגע לטיבם, זמינותם וכיוצא באלה), התמיכה והשירות בגין שירותי צד ג’, הינם באחריותו הבלעדית של צד ג’ הרלבנטי, ובכפוף לתנאים החלים ביחס לאותם שירותי צד ג’. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי שירותי צד ג’ כאמור יהיו כרוכים בתשלום ל ״ין קליק״" ו/או לצד ג’. ״ין קליק״" יש הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת או השהיית אספקת שירותי צד ג’ ללקוח, מבלי שתישא בכל אחריות כלפי הלקוח ו/או למשתמשי הלקוח ו/או לצד ג’.
  • 6.12 הלקוח מתיר ״ין קליק״" לפרסם את שמו ואת הסמליל שלו לצרכי שיווק, לרבות אך לא רק באתר האינטרנט של ״ין קליק״" ומצגות ״ין קליק״", אלא אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת בין הצדדים.
 • 7. רשיון שימוש.
  • 7.1 בכפוף להוראות המפורטות להלן ותשלום התמורה ל ״ין קליק״" על פי ההצעה, מעניק ״ין קליק״" ללקוח, והלקוח מקבל, רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה או המחאה, בלתי ניתן לרישוי משנה, בכפוף לסיום הרשיון על פי ההצעה ותנאי השימוש, להשתמש בתוכנה, כהגדרתה להלן, אך ורק לפעולותיו העסקיות בתחומי עיסוקיו של הלקוח. מובהר בזאת כי ״ין קליק״ מעניקה את הרישיון ללקוח בלבד, בישות המשפטית מוגדרת בהסכם עם הלקוח, ולא לכל גורם אחר ו/או צד שלישי. כמו כן מובהר בזאת כי הלקוח לא יעשה כל עותקים של התוכנה ו/או המסמכים (כהגדרתם להלן).
  • 7.2 המונח “תוכנה” בתנאי שימוש אלה מתייחס לטכנולוגיה של ״ין קליק״" להקמה ותפעול של חנויות מקוונות או כל יישום ו/או פיתוח מכל מין וסוג שהוא שפותח ו/או שיפותח על ידי ״ין קליק״" (להלן: “התוכנה”). המונח “המסמכים” יכלול כל מדריך למשתמש ו/או הוראות שעשויה ״ין קליק״" לספק בנוגע לשירותי התוכנה (להלן: “המסמכים”).
 • 8. הגבלות על השימוש: הלקוח לא יתיר, יאפשר או יסייע לכל צד ג’, ולא יעשה כן בעצמו:
  • 8.1 לבצע הנדסה חוזרת, פירוק למרכיבים, להנדס מחדש או לנסות לגלות את קוד המקור או את הרעיונות, המבנה, הארגון או האלגוריתמים העומדים בבסיס התוכנה;
  • 8.2 לספק, להשכיר, להשאיל, לפרסם, להפיץ, להעניק רשיון משנה, להמחות, לאצול או להעביר או להשתמש באופן אחר, או לאפשר לאחרים להעביר או להשתמש בתוכנה לטובת כל צד ג;
  • 8.3 לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה. בנוסף לכך, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים כי כל תיקון, שינוי או התאמה של התוכנה ו/או מסמכים, שנעשו על ידו (אף תוך הפרת תנאי הרישיון), יהיו קניינה הבלעדי של ״ין קליק״", ויהיו כפופים להוראות תנאי שימוש אלה. הלקוח ממחה בזאת ל ״ין קליק״", באופן בלתי חוזר, את כל התיקונים, השינויים וההתאמות כאמור, מיד עם תחילת ביצועם.
  • 8.4 הלקוח מתחייב לדאוג כי כל עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ישמרו על הוראות סעיף זה ושאר התחייבויותיה הכלולות בהצעה בקשר לרשיון לשימוש בתוכנה
  • 8.5 ״ין קליק״" מעודדת את נושא אבטחת המידע, ולכן מאפשרת ללקוחותיה החפצים בכך לבצע בדיקות אבטחת מידע בתיאום מראש. יחד עם זאת, על מנת שלא לפגוע בכלל לקוחות ״ין קליק״", הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל אחת מהפעולות המפורטות להלן:
   • 8.5.1 ניסיון חדירה / שיבוש / פריצה לענן מחשוב, לרבות תוכנות שנמצאות בו;
   • 8.5.2 שימוש בכל דרך שהיא בענן המחשוב ו/או בשירותי התוכנה ו/או בתכונותיה באופן העשוי להשפיע על נושאי אבטחה, מהירות ו/או יציבות של השרתים של ״ין קליק״ ושל פעולתם. כגון: פעולות Sniffing, DoS, DDoS, רובוטים ממוחשבים לבדיקת זמינות המערכת מרחוק וכד’;
   • 8.5.2 מתן גישה לענן המחשוב ולשירותי התוכנה לאלו שאינם מורשים לכך מתוקף הסכם זה ללא קבלת הסכמת ״ין קליק״" מראש ובכתב;
  • 8.6 מוצהר ומוסכם בזה, כי כל אחת מהפעולות הנ"ל אם תיעשה ע"י הלקוח, תקנה ל ״ין קליק״" זכות לביטול מיידי של ההסכם, הפסקת פעילות אתר הלקוח פיצוי על כל הנזקים שיגרמו ל ״ין קליק״" ו/או למי מלקוחותיה ו/או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה איזו מהפעולות האמורות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לזכות ״ין קליק״ על פי כל דין ו/או הסכם.
 • 9. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  • 9.1 למען הסר כל ספק, בכפוף לרישיון המפורט בהצעה, כל הזכויות מכל מן וסוג שהוא בכל תוצרי הפיתוח של ״ין קליק״" (בין אם נעשו במסגרת הסכם עם הלקוח ובין אם לאו) ו/או בכל קניין רוחני הקשור לתוכנה ו/או מסמכים, כהגדרתם להלן, יוותרו באופן בלעדי בבעלותה של ״ין קליק״.
  • 9.2 ״ין קליק״ שומרת על בעלות בלעדית על כל זכויות הקניין הרוחני בתוכנה, כהגדרתה להלן, בתוצרי פיתוחה ובמסמכים, כהגדרתם להלן, כמו גם הידע, תוכניות, רישומים, חישובים, תרשימים, מידע טכני, מפרטים, תהליכים, שיטות, טכנולוגיות, דגמים, וכן כל מסמך מכל סוג שהוא וכל ידע המתייחס ו/או הנובע ו/או הקשור בתוכנה ו/או בשירותי פיתוחה, וכן בפיתוח עתידי של התוכנה, ללא הגבלת זמן ומקום. כל הטכניקות, האלגוריתמים והתהליכים שמכילה התוכנה או כל שינוי או הסרה הנובעים מכך מהווים סוד מסחרי והם מידע קנייני של ״ין קליק״ ו/או צדדים שלישיים עימם ״ין קליק״ התקשרה. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הזכויות והבעלות בתוכנה, ובכל פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכל זכויות קניין רוחני אחרות, המשמשת או הכלולה ב- או בנוגע לתוכנה ולמסמכים, הנן ותישארנה בכל עת קניינה הבלעדי של ״ין קליק״. כל תוכנת צד ג’, וכל זכויות קניין רוחני בנוגע אליה, הנן ותישארנה קניינו הרוחני הבלעדי של ספק צד ג’ הרלבנטי. ״ין קליק״ מתחייבת כי כל שימוש אגבי בתוכנת צד ג’ הנעשה במסגרת השימוש בתוכנה, נעשה ברשות ובסמכות אותו צד ג’ מכוח התקשרותה כאמור עם אותם צדדים שלישיים.
  • 9.3. הלקוח ישמור ולא יסיר, ישנה או יטשטש כל הודעה קניינית (לרבות הודעת זכויות היוצרים) המופיעה על התוכנה או על המסמכים ועל כל מדיה המכילה את התוכנה.
   מוסכם בזאת, שזכויות היוצרים בכלל הנתונים אשר יוזנו על ידי הלקוח אל התוכנה ודו"חות אשר יופקו כתוצאה מהשימוש בתוכנה שייכים ללקוח ובבעלותו הבלעדית. מבנה הנתונים, דרך סידורם, אחסונם, יצוגם והצגתם בבסיס הנתונים אינו חלק מתכולת הזכויות של הלקוח ויהיה שייך ״ין קליק״.
  • 9.4 מוסכם כי הלקוח יעניק ל ״ין קליק״ זכות שימוש במידע אשר מוזן לתוכנה בכל תקופת ההסכם עם הלקוח וזאת לצורך הפעלת התוכנה ומתן שירותים בלבד ובכפוף להקפדה על שמירת סודיות ואי שימוש בו לכל מטרה אחרת
 • 10. תחזוקה, גיבוי ואחסון, הדרכות
  • 10.1 ״ין קליק״” מתחייבת לפעול לפתח את התוכנה באופן בו התוכנה, כש הותקנה כהלכה ונעשה בה שימוש כהלכה בתצורת החומרה ובמערכת ההפעלה שלה נועדה ובאופן המשוקף באופן מהותי במסמכים כמוגדר לעיל – ככל שיהיו, תתפקד באופן תקין כנזכר במסמכים (להלן: “אחריות ״ין קליק״”)“;
  • 10.2 אחריות ״ין קליק״" זו היא המחויבות היחידה שתחול על ״ין קליק״ בקשר עם תפקוד התוכנה, בין בחוזים, בין בנזיקין ובין בכל עילה אחרת. אחריות ״ין קליק״ כאמור לא תחול על כל בעיה בתוכנה שנגרמה על ידי:
   • 10.2.1 כל שינוי או מתן שירות לתוכנה על ידי כל גורם אחר למעט ״ין קליק״, ללא הסכמתה מוקדמת בכתב של ״ין קליק״”;
   • 10.2.2 שימוש בתוכנה שלא על פי המסמכים;
   • 10.2.3 שימוש בתוכנה עם חומרה או תוכנה או שאינה נזכרת במסמכים ולא אושרה מראש ע”י ״ין קליק״”;
   • 10.2.4 כל וירוס מחשבים או קוד זדוני דומה הנמצא בתוכנה, שלא באשמה של ״ין קליק״”;
   • 10.2.5 שגיאות של המשתמשים אצל או מטעם הלקוח ו/או שגיאות הנובעות מבקשות ו/או איפיון מטעם הלקוח ובכלל זאת, בעיות שנגרמו בשל הגדרת תצורה לא נכונה או אי ביצוע חובות מנהליות נדרשות;
   • 10.1.6 סיבות חיצוניות לתוכנה, כגון, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפסקת חשמל, קפיצות מתח או תקלות תקשורת, פרצות אבטחה ו/או האקרים וכו’; הלקוח הינו האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתו להגן על-עצמו מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה שעלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על התוכנה ו/או כל חלק ממנה.
  • 10.3 במידה שהלקוח יודיע ל ״ין קליק״ אודות תקלה חמורה בהתאם לאחריות ״ין קליק״” אזי סעדו הבלעדי והיחיד של הלקוח, והתחייבותה הבלעדית והיחידה של ״ין קליק״” תהיה, במהלך 5 ימי עסקים הראשונים לאחר זיהוי התקלה והפקת דוח שגיאה על ידי ״ין קליק״, להשתדל לתקן את התקלה. במידה ש ״ין קליק״ לא תהיה מסוגלת לתקן את התקלה במסגרת פרק זמן האמור, אזי, לבחירת הלקוח, ״ין קליק״:
   • 10.3.1 תמשיך לנסות ולתקן את התקלה, לשביעות רצונם ההדדית של הצדדים כך שהתוכנה תפעל באופן מהותי בהתאם למסמכים
   • 10.3.2 תספק פתרון חלופי סביר,
   • 10.3.3 תאפשר ללקוח לבטל הסכם זה ולהפסיק לשלם ו/או לקבל החזר את דמי הרישיון עבור התקופה בה נמנעה מן הלקוח האפשרות להשתמש באופן תקין בתוכנה.
  • 10.4 “תקלה חמורה” מוגדרת כ תקלה בתוכנה של ״ין קליק״ המשביתה את שירות התוכנה באופן שלא ניתן לבצע רכישות בחנות המקוונת של הלקוח.
  • 10.5 בכפוף לאמור בהסכם עם הלקוח וכל עוד ההסכם עם הלקוח בתוקף ובכפוף לאחריות ״ין קליק״ כהגדרתה לעיל, ״ין קליק״ תעניק, ללא תמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בהסכם עם הלקוח שירותי תחזוקה, גיבוי ואחסון כמפורט להלן:
   • 10.5.1 ״ין קליק״ תפעל לתיקון תקלות בתוכנה ותתקין שידרוגים לתוכנה, מעת לעת, על פי שיקול דעתה המקצועי בלבד ומבלי שתהא בכך משום התחייבות מצד ״ין קליק״. הסעד היחיד של הלקוח במקרה של חוסר שביעות רצון מפיתוחי התוכנה של ״ין קליק״ יהיה סיום הסכם זה בהתאם להוראות ההסכם עימו ולתנאי שימוש אלו.
   • 10.5.2 ״ין קליק״ רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה ללקוח ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעול, תחזוקת או הרחבת שרותי התוכנה של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעתה הבלעדי של ״ין קליק״.
   • 10.5.3 ״ין קליק״ לא תהיה אחראית על זמינות ותפקוד שירותי ענן המסופקים על ידי צדדים שלישיים. ״ין קליק״ תדאג ליידע את הלקוח, במידת האפשר, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, היוודע לה על הפסקות שירותי הענן בין השאר בשל צורך בתפעול, תחזוקה או הרחבה של השרתים.
   • 10.5.4 על אף האמור בסעיף זה, בנוסף לאמור בסעיף האחריות המוגבלת, אחריות ״ין קליק״ לא תחול על תקלות שנגרמו עקב שימוש בתוכנה שלא בהתאם למסמכים או עקב שילוב של התוכנה עם יישומים שאינם תקינים או עקב תקלה חיצונית או בקשר למערכות אחרות של הלקוח או של צד שלישי כלשהו.
   • 10.5.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי ״ין קליק״ הגם שאינה יכולה לערוב לכך, תעשה כל מאמץ לכך שהתוכנה או חלק כלשהו ממנה יהיו נקיים מכשלים ו/או מהפרעות ו/או מפגמים בתפקוד הנגרמים ע"י וירוסים ו/או כל אלמנט אחר בעל תכונות הרסניות. הלקוח מקבל את העובדה כי בתוכנה עשויים להיות פגמים ו/או באגים ו/או פרצות אבטחה וכי ״ין קליק״ תפעל לתיקון תקלות ו/או תיקון האתר במקרה שנפרץ.
   • 10.5.6 ״ין קליק״ מגבה באופן יומי את ה DATA באתר אשר הינו טקסט בלבד. גיבוי מעבר לאמור לעיל, כרוך בתשלום כפי שהוסכם בין הלקוח ״ין קליק״.
   • 10.5.7 אחסון האתר מבוצע על בסיס שרתים של חברת אמזון (AMAZON) או כל ספק אחסון אחר, כפי שייבחר על ידי החברה, לשיקול דעתה הבלעדי וכל שימוש של הלקוח בשירותי האחסון של ״ין קליק״ כפוף לתנאי הסכם האחסון שבין ״ין קליק״ לבין אמזון או ספק שירותי האחסון, לרבות זכותה של ״ין קליק״ להפסיק את פעילות האתר של הלקוח באופן מיידי במקרה של הפרת זכויות יוצרים ובמקרים אחרים, הכל כמפורט בהסכם שירותי האחסון.
   • 10.5.8 לקוחות החברה אשר שילמו לחברה את דמי הרישיון, זכאים לקבלת הדרכה טלפונית או הדרכה באמצעות הדואר האלקטרוני מנציגי השירות של החברה, עד שעתיים חודשיות בחודש קלנדרי. בנוסף, רשאים הלקוחות האמורים להגיע להדרכה פרונטלית קבוצתית במשרדי החברה פעם אחת בחודש, הכל בתיאום מראש עם החברה וככל שיתאפשר ובכפוף לאמור בהסכם, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי לגרוע מזכותה לבטל ו/או לשנות את ההדרכות בכל עת.
 • 11. תקופת ההסכם
  • 11.1 ההסכם יחול ביום הרשמת לקוח לשירות ״ין קליק״ וימשיך לחול בהתאם לקבוע בהסכם אלא אם כן הגיע לידי סיום בהתאם להוראות ההסכם או להוראות סעיף זה. אם לא צוינה תקופת ההסכם יעמוד ההסכם בתוקף למשך שנה מיום תחילת השירותים ויתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, אלא אם כן יגיע ההסכם לסיומו על פי ההסכם או על פי סעיף זה.
  • 11.2 אופן מתן השירותים, מרכיביהם ותנאיהם הכלליים עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של ״ין קליק״ ומכל סיבה שהיא מבלי שהדבר יהווה הפרה של ההסכם ו/או יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו. ככל ש ״ין קליק״ תחליט להפסיק את מתן השירותים – תינתן ללקוח הודעה מוקדמת של 3 חודשים. על אף האמור לעיל, תהא ״ין קליק״ רשאית לעכב את מתן השירותים ו/או להפסיק את שירותיה לאלתר וללקוח לא תהיה כל טענה בקשר לכך:
   • 11.2.1 בכל מקרה של אי תשלום התמורה ו/או כל חלק ממנה ל ״ין קליק״ ו/או הפרת חובת סודיות ו/או בכל מקרה של הפרה יסודית על ידי הלקוח שלא תוקנה תוך 15 ימים ממועד הודעת ״ין קליק״ על ההפרה
   • 11.2.2 בכל מקרה בו ״ין קליק״ תהא סבורה כי נעשה שימוש לרעה ו/או שלא כדין בשירותיה ו/או באופן הפוגע בלקוחותיה האחרים של ״ין קליק״
   • 11.2.3 בכל מקרה של ביצוע עבודות תיקונים ו/או תחזוקה וכיוצ"ב
   • 11.2.4 בכל מקרה של צריכת שירותים על ידי הלקוח בהיקפים שאינם סבירים ו/או מעמיסים על מערכות ״ין קליק״ באופן שעלול לפגוע באיכות השירותים של ״ין קליק״.
  • 11.3 מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת העומדת ל ״ין קליק״ על פי כל דין ו/או על פי הוראות ההסכם עם הלקוח, ״ין קליק״ רשאית לסיים את ההסכם, באמצעות מתן הודעה בכתב ללקוח, בכל אחד מן המקרים להלן:
   • 11.3.1 הלקוח מבצע הפרה של תנאי הרישיון, והפרה כאמור לא תוקנה תוך 3 ימים ממועד הודעה בכתב מאת ״ין קליק״ המציינת את ההפרה ודורשת לתקנה; או
   • 11.3.2 אם ההפרה אינה ניתנת לתיקון או אם הלקוח הפר את הוראות סעיפי רישיון השימוש, תנאי ההצעה, סעיפי הגבלות על השימוש או סעיפי זכויות יוצרים וקניין רוחני או סעיפי סודיות להלן; או
   • 11.3.3 אם הלקוח לא שילם כל סכום שיש לשלמו ל ״ין קליק״ בתוך 14 ימים מהמועד בו ״ין קליק״ התראה בכתב בפני הלקוח כי תשלום המוסכם בהסכם זה לא שולם במועדו;
   • 11.3.4 אם הלקוח הגיש בקשה לפירוק או למינוי כונס נכסים או עשה הסדר כללי עם נושיו, או אם הוגשה בקשה שלא מרצון לביצוע פעולות כאמור כנגד הלקוח, ובקשה כאמור לא בוטלה בתוך 30 יום.
  • 11.4 עם סיום הרישיון מכל סיבה שהיא, הלקוח יחדל להשתמש מיד בשירותי התוכנה.
  • 11.5 עם סיום הרישיון מכל סיבה שהיא, ״ין קליק״ תהא רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, להסיר את אתר הלקוח משרתיה ו/או הפניית דומיין הלקוח לשרתיה ואם תבחר לעשות כן, הנתונים יימחקו לצמיתות.
  • 11.6 עם סיום הרישיון מכל סיבה שהיא, ולבקשת הלקוח, ״ין קליק״ תאפשר ללקוח ליצור עותק גיבוי הנתונים האחרון הקיים על שרתי ״ין קליק״ ואשר מכיל את נתונים אשר הוזנו על-ידי הלקוח או שייכים ללקוח. הגיבוי ניתן להורדה כפי שהוא (“As-Is”) עפ"י אפשרויות הורדת הנתונים הקיימות בממשק הניהול של החנות.
  • 11.7 מיד עם ביטול ההסכם עם הלקוח, כאמור לעיל, תפקע זכותו של הלקוח להשתמש ברישיון וללקוח לא תהיה כל זכות נוספת להשתמש בתוכנה או בשירותי התוכנה.
  • 11.8 סיום הרישיון שניתן ללקוח בשל הפרה מצדו של הלקוח תתווסף ל-, ולא מהווה ויתור על, כל תרופה על פי חוק או ביושר, העומדת ל ״ין קליק״ בנסיבות כאמור.
  • 11.9 סעיפים 4 (למעט 4.1 ו- 4.14), 5.2, 5.3, 6, 9, 10 , 11 ו- 12 על סעיפי המשנה שלהם ימשיכו להיות בתוקפם גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.
 • 12. סודיות
  • 12.1 הלקוח מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר בכל דרך שהיא, לצד שלישי כלשהו כל מידע לרבות בעניינים טכניים, טכנולוגיים, מקצועיים מסחריים ו/או אחרים שהגיעו לידיעתו, בין בעל פה ובין בכתב בין במישרין בין בעקיפין, ובין בכל דרך אחרת בקשר עם שירותי ״ין קליק״, ובכלל זה תנאי ההצעה, למעט אם הדבר הפך לנחלת הכלל שלא על דרך הפרת חובת סודיות ו/או כמתחייב על פי דין.
 • 13. אחריות מוגבלת
  • 13.1 הלקוח מאשר כי ידוע לו שבכל מקרה לא תחול על ״ין קליק״ אחריות כלשהי והיא לא תחוב בגין נזק ישיר או עקיף,נזק מקרי, מיוחד, נלווה או תוצאתי, ו/או נזק מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפסד הכנסה, מניעת רווח או אובדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, הפרעה למהלך עסקים, שיבוש, אובדן או גניבה של נתונים או מידע עסקי, עלות השגת סחורות או שירותים חלופיים, שיגרמו מכל סיבה שהיא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, שימוש באתר הלקוח, ו/או בהסתמכות עליו או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקת או באי אספקתם של האתר ו/או שירותי ״ין קליק״ ו/או כל עילה אחרת, אף אם נודע ל ״ין קליק״ על האפשרות של קרות נזקים כאמור , ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ״ין קליק״ ו/או מי מטעמה בקשר עם נזק כאמור. בכל מקרה, אחריותה הכוללת של ״ין קליק״ בקשר עם כל חבות הקשורה בשירותיה מכל עילות התביעה מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עילה חוזית, נזיקית, רשלנות, אחריות קפידה, הפרת אחריות או כל עילה אחרת, הנובעת או הנוגעת להסכם עם הלקוח או לתוכנה שניתנה ברישיון או לאתר שנבנה על ידי ״ין קליק״ לא תעלה על סך התמורה החודשית ששולמה בפועל ל ״ין קליק״ על פי ההסכם עם הלקוח, במהלך 3 החודשים שקדמו למועד עילת התביעה או הנזק. אם הלקוח עוד לא עשה שימוש בשירותי ״ין קליק״ ואינו משלם תשלום חודשי לא תעלה אחריות ״ין קליק״ על סך השווה ל 20% מהסכום ששולם בפועל ל ״ין קליק״ עבור תהליך ההקמה על פי הסכם זה.
  • 13.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק הנובע מנסיבות שאינן בשליטתה, ובכלל זה, אש, מגיפות, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות קשות לסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות צבאיות ו/או ביטחוניות או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה ואשר בשלן אין באפשרות החברה לעמוד בהתחייבויותיה על אף מאמצים סבירים.
  • 13.3 במידה שהחוק החל אינו מאפשר הגבלת אחד או כמה מתחומי האחריות הנזכרים לעיל, אחריות ״ין קליק״ במקרה כאמור תוגבל למידה המרבית המותרת על פי חוק כאמור.
 • 14. שיפוי הלקוח מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, נושאי משרה ו/או מי מטעמה (יחד: “המשופים”) מיד עם דרישתם הראשונה בכתב, כנגד כל נזק, עלות, הפסד, והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד סבירות) שיגרמו למי מהמשופים בגין או בקשר עם מצגיו והתחייבויות של הלקוח, ביצוע הסכם זה על ידי הלקוח ו/או כל תביעה או טענה של צד שלישי כנגד החברה בגין התקשרות הצדדים כאמור בהסכם זה, מתן השירותים ללקוח ו/או בגין הפרה של זכויות של צד שלישי כאמור. הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר סיום ההסכם.
 • 15. שונות
  • 15.1 היחסים בין החברה לבין הלקוח הם יחסי קבלן עצמאי – מזמין. לא מתקיימים בין החברה ומי מטעמה לבין הלקוח ומי מטעמו יחסי עובד-מעביד או יחסי שותפות.
  • 15.2 הסכם זה כפוף להוראות הדין החל בישראל ,(למעט דינים העוסקים ברירת הדין החל) ולבית המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הקשורה בו
  • 15.3 כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תמצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.
  • 15.4בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין כל נספח להסכם זה, יגברו הוראות ההסכם. בכל סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק, למעט אם החוק מאפשר התניה על הוראותיו, ובמקרה כזה יגברו הוראות ההסכם
  • 15.5 הנספחים והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם זה הנם חלק בלתי נפרד ממנו וחתימת הלקוח על ההצעה או על הסכם זה מהווה אישור בדבר קבלת מסמכים נלווים אלו והסכמה לתנאים הכלולים בהם.
  • 15.6 הלקוח אינו רשאי להסב או להמחות לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה או בקשר עמו.
  • 15.7 הסכם זה מבטל כל הסכם, הסכמה ו/או התחייבות קודמת, בין בעל-פה ובין בכתב, בין במפורש ובין מכללא, בכל הקשור והנוגע לרשות השימוש לפי הסכם זה.
  • 15.8החברה עשויה לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת, במידה ושינוי כזה יחול, החברה תפרסם את תנאי ההסכם המעודכנים באתר החברה. תוקפם של שינויים להסכם יחול מיום פרסומם באתר החברה.
  • 15.9 זכויותיה של החברה על-פי ההסכם לא תפגענה עקב מתן ארכה ללקוח, שיהוי בתגובה ו/או אי-תגובה מצד החברה לא ייחשב כויתור כלשהו
  • 15.10 כתובות הצדדים הן כמצוין בפרטי הלקוח בחשבון האישי שלו השירות ״ין קליק״. כל הודעה אשר תשלח בדואר רשום בישראל מצד אחד למשנהו לפי הכתובת המפורטת לעיל תחשב כאילו הגיע ליעדה תוך שבעה ימי עסקים ממועד משלוחה כאמור או מיד עם מסירתה ביד או תוך יום עסקים ממועד משלוח בדואר אלקטרוני לכתובת המייל המצוינת בהצעה.